GO UP

Πηγή / Βιβλιογραφία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συγγραφείς Λημμάτων:
Σοφία Δημάκη
Μαρία Ξενάκη
Ζωή Λόλα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλευράς Γ.: Οι εμποροπανηγύρεις της Μακεδονίας κατά την οθωμανική περίοδο (18ος-19ος αι.): το παράδειγμα της Σαμαρίνας και του Μαυρονόρους Γρεβενών, Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών], Γρεβενά 2016, 207-222.
Βαρβούνης Μ.: Ανέκδοτος «Λόγος Θρηνητικός της Κωνσταντινουπόλεως» από κώδικα της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Γρεβενών, Μακεδονικά 30 (1995-1996), 43-66.
Γούση Κ.: Η παιδεία στην περιφέρεια Γρεβενών κατά την ύστερη τουρκοκρατία 1830-1912, Διπλωματική εργασία ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005.
Δρούγου Σ. (επιμ.): Καστρί Γρεβενών: Η Ακρόπολη μιας αρχαίας πόλης στην Πίνδο, Θεσσαλονίκη 2015.
Ενισλείδης Χ.: Ἡ Πίνδος καὶ τὰ χωριά της, Αθήνα 1951.
Καμηλάκης Π.: Οι χορηγοί της κατασκευής των πέτρινων γεφυριών στη μεταβυζαντινή και νεοελληνική περίοδο, Περί πετρογέφυρων, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, Καλλιθέα 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2003, 47-78.
Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γ.: Η Τυμφαία και ο νομός Γρεβενών: Οι Πρόσφατες Ανασκαφές, Κοζάνη 2009.
Kεραμόπουλος Α.: Ἔρευναι ἐν Δυτικῇ Μακεδονίᾳ, ΠΑΕ 193, 69.
Kεραμόπουλος Α.: Ἀνασκαφαὶ καὶ ἔρευναι ἐν Μακεδονίᾳ, ΠΑΕ 1937, 72-74.
Μακρής Κ.: Οι ζωγράφοι της Σαμαρίνας, Θεσσαλονίκη 1991.
Moυτσόπουλος Ν.: Γρεβενά. Αρχαιότητες, Κάστρα, Οικισμοί, Μοναστήρια και εκκλησίες του νομού Γρεβενών, Θεσσαλονίκη 2006.
Moυτσόπουλος Ν.: Οι πρόδρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων – Κουδαραίοι Μακεδόνες και Ηπειρώτες μαΐστορες, Πρώτοι Έλληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, Αθήνα 1976, 353-413.
Νικήτα-Χουλιάρα Β.: Από το γλύπτη Μίλιο στο Βράγκα: Συμβολή στη μελέτη της Λαϊκής λιθογλυπτικής, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2000.
Νικόπουλος Β.: Γρεβενά. Φωτογραφικά ντοκουμέντα και τεκμήρια, 1912-1940, Θεσσαλονίκη 2018.
Νικόπουλος Β.: Γρεβενά. 80 χρόνια φωτογραφίες, 1895-1975, Αθήνα 2012.
Παϊσίδου Μ.: Παλαιότερη φάση των τοιχογραφιών της Αγίας Κυριακής Μαυρονόρους, Τα Γρεβενά. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός, επιμ. Μ. Παπανικολάου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών-Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομού Γρεβενών, Θεσσαλονίκη-Γρεβενά 2004, 135-142.
Παπαγεωργίου Ν.: Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σαμαρίνας Γρεβενών. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στη Δυτική Μακεδονία στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2010.
Παπαδάκης Ν.: Ἐκ τῆς Ἄνω Μακεδονίας, Αθηνά, 1913, 445-446.
Παπαδημητρίου Α.: Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών, Α´, Γρεβενά 2002.
Παπαϊωάννου Λ.: Ο κάλφας Βράγγας, ένας σπουδαίος λαϊκός αρχιτέκτονας και γλύπτης, Θεσσαλονίκη 1986.
Παπανικολάου Μ. (επιμ.): Τα Γρεβενά. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών-Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομού Γρεβενών, Θεσσαλονίκη-Γρεβενά 2004.
Πολυβίου Μ.: Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Περιβόλι Γρεβενών, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση I, Αθήνα 1979, 83-92.
Ριζάκης Θ.-Tουράσογλου Γ.: Επιγραφές Άνω Μακεδονίας. Τόμος Α΄. Κατάλογος επιγραφών. ΥΠΠΟ/Τ.Α.Π.Α., Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1985.
Σαββοπούλου-Κατσίκη, Ξ.: Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στο νομό Γρεβενών: συμβολή στη μοναστηριακή αρχιτεκτονική στη Δυτική Μακεδονία από το 15ο έως το 19ο αιώνα. Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011.
Σαμσάρης Δ.: Ιστορική γεωγραφία της ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας (Το τμήμα της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας), Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1989.
Σαράντης Θ.: Τα Γρεβενά (Συμβολή στην ιστορία τους). Μακεδονικά 26 (1987), 242-307.
Τόζιου Β.: Τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, Μεταπτυχιακή Εργασία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2015.
Τσιλιπάκου Α.: Πρώτες ειδήσεις για τον ναό Αγίου Νικολάου Λόχμης Γρεβενών και τις τοιχογραφίες του, Μακεδονικά 37 (2008), 141-171.
Τσιλιπάκου Α.: Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Περιβόλι Γρεβενών, Δυτικομακεδονικά Γράμματα 12 (2001) 33-50.
Τσότσος Γ.: Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Το οικιστικό δίκτυο, 14ος-17ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 2011.
Τσότσος Γ.: Το γεφύρι του Πασά στον Αλιάκμονα, Περί πετρογέφυρων, Γεφυριών Ιστορίες, Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα 2005, 231-241.
Τσότσος Γ.: Τα πέτρινα γεφύρια ως τεκμήρια για τον καθορισμό της πορείας των ιστορικών δρόμων, Περί πετρογέφυρων, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης Κέντρου Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, Καλλιθέα 23 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2003, 147-160.
Τσότσος Γ.: Μακεδονικά Γεφύρια. Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1997.
Χατζηιωάννου Μ.-Χ.: Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας, Αθήνα 2000.
Efstratiou, N., Biagi P., Elefanti P., Karkanas P., Ntinou M.: Prehistoric exploitation of Grevena highland zones: hunters and herders along the Pindus chain of western Macedonia (Greece). World Archaeology 28 (3), 2006, 415-435.
Efstratiou, N., Biagi P., Angelucci D.E., Nisbet R.: Highland Zone Exploitation on Northwestern Greece: The Middle Palaeolithic Levallois Sites of the Pindus Range of Western Macedonia, The SAA Archaeological Record, vol. 14 (2014), 38-42.
Efstratiou, N., Biagi P., Angelucci D.E., Nisbet R.: Middle Palaeolithic chert exploitation in the Pindus Mountains of Western Macedonia, Greece, Antiquity 2011, 85-328.
Kambouridis K.: The Region of Grevena in the 16th Century according to Ottoman tahrir Sources, Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharides. Studies on Ottoman Cyprus. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, 2 vols, ed. E. Balta, G. Salakidis, Th. Stavridis, Istanbul 2014, vol. 2, 199-234.
Leake W.M.: Travels in Northern Greece, I-IV, London 1835.
Pouqueville F.C.H.L.: Voyage dans la Grèce, I-III, Firmin Didot, Paris 1826.
Wace A.T.B. – Thompson M.S.: The Nomads of the Balkans an account of life and customs among the Vlachs of the Northern Pindus, Biblo & Tannen, Cambridge 1914.
Wilkie N. C.: Some Aspects of the Prehistoric Occupation of Grevena, Ancient Macedonia, Sixth International Symposium, Vol. 2, 1999, 1345-1357.
Wilkie N. C.: “The Grevena Project,” Ancient Macedonia V, Vol. 3, Thessaloniki, 1993, 1747-1755.