GO UP

Venbanimi tradicional i Kallonis

separator
Price
Scroll down

Venbanimi tradicional i Kallonis

per person

Vendabnimi i Kallonis, i cilësuar si tradicional, përbëhet nga vendbanimet malore më të mahnitshme të Grevenas. Përmendet në arkivat e Manastirit të Zavordas të vitit 1797, ndërsa është i njohur për ustallarët e gurit. Tregues të arkitekturës tradicionale dhe të së shkuarës së begatë të saj janë shtëpitë prej guri, çezmat, shkolla fillore e vitit 1934 në të cilën ekspozohet një koleksion folklorik si edhe kisha e Agiou Nikollaout (Shën Nikollaos). Kisha, e ndërtuar mbi një kishë më të vjetër, është bazilikë e mbuluar me çati druri me absidë polihedrike, në të cilën ruhet deri sot mbishkrimi ktitorik me vitin e ndërtimit 1864. Interesante janë gdhendjet prej druri në hyrje që konfigurohen në anën jugore të kishës. Në anën perëndimore ekziston kambanareja e mëvonshme.