GO UP

Bazilika Paleokristiane (Gorna Gorica)

separator
Price
Scroll down

Bazilika Paleokristiane (Gorna Gorica)

per person

Më në veri, duke u kthyer në Gorna Gorica, mund të gjejë dikush gjurmët e një bazilike paleokristiane të shekullit të 11-të. Ky vend mund të kontaktohet vetëm duke kaluar përmes pronave private të thurura.