GO UP

Ieros Naos Agiou Georgiou (Kisha e Shën Georgios)

separator
Price
Scroll down

Ieros Naos Agiou Georgiou (Kisha e Shën Georgios)

per person

Bëhet fjalë për bazilikë trenefeshe që datohet më 1867. Kisha ka narteks disi të ngritur, gjinekonit në katin e sipërm dhe hajat në pjesën jugore. Absida është shumëfaqëshe nga ana e jashtme me absidoma qorre që përfundojnë në harqe me frymë islamizuese dhe me përkulje të dyfishtë.

Nga ana e jashtme të spikatura janë maskat të skalitura në gur me karakter apotropaik në absidë, druri i gdhendur me dekoracion shtazor dhe bimor dhe harku në hyrjen e kishës. Në brendësi të saj ruhet tek nefi kryesor tavani i pjerrët prej druri, ikonostasi i gdhendur në dru me ikonat despotike të vitit 1868 të punuara nga piktori Samarinas Adam Christou Kraia, amboni me dekoracion bimor dhe figurat e apostujve. Ka dekoracion afreskal në konkën e Altarit me Platiterën, Kungimin e Shenjtë, Hierarkët dhe Protezën me Vajtimin Epitafik. Në anën jugperëndimore të hajatit ngrihet kambanarja e fillimit të shekullit të 20-të e ndërtuar nga ustai Georgios Lazos ose Vrangas, ndërsa në hyrje ndodhet ikonostasi prej guri të punuar po prej tij me luanë me trup të plotë në bazë.

Accessibility: Për shkak të shkallëve të vazhdueshme kisha nuk është e aksesueshme për persona në karrige me rrota apo me vështirësi në lëvizje.